Aktualności

Ocena jakości kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn!!!

   obrazekW dniach 9-10 grudnia 2016 roku Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonał oceny jakości kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn, prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

   W dniu 6 kwietnia 2017 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło Uchwałę nr 120/2017, w której stwierdza, że nasz Wydział spełnia wymagania programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, kadrowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku mechanika i budowa maszyn studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny w pełni:

POZYTYWNEJ

Kryteria:

oraz

uzyskały ocenę:

WYRÓŻNIAJĄCĄ

Komisja Rekrutacyjna!!!

Komisja pełni we wrześniu dyżur od 04.09 do 29.09 od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 - 14.00.

Składanie dokumentów od osób przyjętych na Wydziale będzie możliwe:
- w ramach naboru dwa w dniach: 18.09 od godz. 9.00 do godziny 17.00, 19.09 od godziny 9.00 do godziny 12.00;
- w ramach naboru trzy w dniu 27.09 w godzinach 9.00 - 13.30

Tel. kontaktowe: 32 237 26 66; tel. kom.: 730 790 163 (od pon do sob 10.00 - 18.00)

Inżynieria Środowiska najlepsza!!!

Inżynieria Środowiska na Politechnice Śląskiej ponownie najlepsza w Polsce według Rankingu Kierunków Studiów przygotowanego w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017!!!

W dniu 17.05.2017 r. podczas uroczystej gali w Warszawie Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk oraz Prodziekan ds. Dydaktyki dr hab. inż. Izabela Zimoch prof. nzw. w Pol. Śl. odebrali dyplom potwierdzający zajęcie pierwszego miejsca w grupie kierunków: Inżynieria Środowiska.

Anomalia

25.05.2017 r. o 10.00 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki ruszają Anomalia!!!

Plan Anomalii obejmuje:

Serdecznie Zapraszamy !!!!

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki