Aktualności

Zmarł prof. Jan Szargut

W dniu 21 listopada 2017 r. zmarł w wieku 94 lat prof. Jan Szargut.
Msza Św. Żałobna odprawiona zostanie w dniu 25 listopada 2017 r.
o godzinie 10.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gliwicach.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się po Mszy Św. na cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

profSzargut

Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim składa
społeczność akademicka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wspomnienie o Profesorze
Wizyta prof. Nawin Ryan Nannan z Uniwersytetu Antona de Kom

W dniach 20-25 listopada gościć będzie u nas Prof. Nawin Ryan Nannan z Uniwersytetu Antona de Kom w Surinamie. Gość wygłosi serie wykładów w języku angielskim. Wykłady adresowane są głownie do studentów studiów magisterskich i doktoranckich, lecz mają charakter otwarty.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do wysłuchania wykładów na temat

1. Biogas based systems. Termin: poniedziałek, 20 listopada, godz. 8.30-10.00, sala C 202,

2. Renewable Energy (Hydropower, geothermal), Termin: poniedziałek 20 listopada, godz 15.00-16.30, sala C204,

3. Gaz mixture properties Termin: wtorek 21 listopada, godz 14.15 – 15.45 sala C109

Wszystkie wykłady odbędą się w gmachu przy ulicy Konarskiego 22 (stary Wydział Mechaniczny Energetyczny)

Ponadto we wtorek 21 listopada, na zebraniu naukowym Instytutu Techniki Cieplnej o godzinie 12.15, prof. Nannad wygłosi wykład nt nadkrytycznych obiegów ORC. Wykład odbędzie się w sali C 109, gmach jak wyżej.

Zapraszam także wszystkich zainteresowanych do wysłuchania tego wykładu.

Pobyt prof. Nannana w Gliwicach finansowany jest ze środków programu Erasmus+ akcja KA 107.


UWAGA STUDENCI - ANKIETYZACJA TRWA TYLKO DO 26 LISTOPADA !!!

Prosimy o jak najszybsze uzupełnienie ANKIET.


GODZINY DZIEKAŃSKIE!!!

godziny

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej


Doktoraty wdrożeniowe!!!

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki rozpoczął realizację projektu otrzymanego w pierwszym konkursie programu "Doktoraty wdrożeniowe". 
W ramach projektu na Wydziale ISiE realizowanych będzie 12 prac doktorskich (w całej Polsce 377). W dniu 10 listopada 2017 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczysta inauguracja projektów. Jeden z tematów realizowanych na Wydziale ISiE "Wykorzystanie sieci ciepłowniczej do generacji chłodu klimatyzacyjnego w węzłach" został wybrany przez Ministerstwo jako jeden z dziesięciu najciekawszych tematów realizowanych w Polsce w pierwszej edycji programu.

FB_IMG_1510343853679

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "Student-Wynalazca"

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca

Konsul z Ambasady USA w Katowicach


Konkurs na ASYSTENTA NAUKOWEGO w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania

Konkurs na ASYSTENTA NAUKOWEGO w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania


Konkurs na ASYSTENTA NAUKOWEGO w Instytucie Techniki Cieplnej

Konkurs na ASYSTENTA NAUKOWEGO w Instytucie Techniki Cieplnej


NAGRODA ZA NAJLEPSZY REFERAT

W dniu 19 października 2017 r. mgr inż. Krzysztof Fryczowski - doktorant z Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej - otrzymał nagrodę za najlepszy referat przygotowany i wygłoszony przez młodego uczestnika 46 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących.

Wyróżniony referat pt.: "Wykorzystanie szumu Barkhausena w ocenie twardości warstw nawęglanych oraz hartowanych indukcyjnie na stali AMS 6414" przygotowany został przez zespół autorów w składzie Politechnika Śląska, AGH, Politechnika Warszawska i IPPT PAN.


ERASMUS + STUDIA ZA GRANICĄ, ZAGRANICZNE STAŻE PRZEMYSŁOWE

ERASMUS2017

UWAGA STUDENCI I ROKU!

WYDZIAŁOWA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

odbędzie się w piątek dnia 29.09.2017 r.

 STUDIA STACJONARNE – WSZYSTKIE KIERUNKI

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)– WSZYSTKIE KIERUNKI

Studenci proszeni są o przybycie w strojach wizytowych.

W czasie Wydziałowej Inauguracji odbędzie się OBOWIĄZKOWE szkolenie z zakresu BHP

 oraz immatrykulacja.

OBECNOŚĆ WSZYSTKICH STUDENTÓW OBOWIĄZKOWA

Ocena jakości kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn!!!

   obrazekW dniach 9-10 grudnia 2016 roku Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonał oceny jakości kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn, prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

   W dniu 6 kwietnia 2017 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło Uchwałę nr 120/2017, w której stwierdza, że nasz Wydział spełnia wymagania programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, kadrowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku mechanika i budowa maszyn studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny w pełni:

POZYTYWNEJ

Kryteria:

oraz

uzyskały ocenę:

WYRÓŻNIAJĄCĄ

Komisja Rekrutacyjna!!!

Komisja pełni we wrześniu dyżur od 04.09 do 29.09 od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 - 14.00.

Składanie dokumentów od osób przyjętych na Wydziale będzie możliwe:
- w ramach naboru dwa w dniach: 18.09 od godz. 9.00 do godziny 17.00, 19.09 od godziny 9.00 do godziny 12.00;
- w ramach naboru trzy w dniu 27.09 w godzinach 9.00 - 13.30

Tel. kontaktowe: 32 237 26 66; tel. kom.: 730 790 163 (od pon do sob 10.00 - 18.00)

Inżynieria Środowiska najlepsza!!!

Inżynieria Środowiska na Politechnice Śląskiej ponownie najlepsza w Polsce według Rankingu Kierunków Studiów przygotowanego w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017!!!

W dniu 17.05.2017 r. podczas uroczystej gali w Warszawie Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk oraz Prodziekan ds. Dydaktyki dr hab. inż. Izabela Zimoch prof. nzw. w Pol. Śl. odebrali dyplom potwierdzający zajęcie pierwszego miejsca w grupie kierunków: Inżynieria Środowiska.

Anomalia

25.05.2017 r. o 10.00 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki ruszają Anomalia!!!

Plan Anomalii obejmuje:

Serdecznie Zapraszamy !!!!

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki