STUDENT

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kierunek - Biotechnologia, studia stacjonarne, I stopnia
Kierunek - Biotechnologia, studia stacjonarne, II stopnia
Kierunek - Energetyka, studia stacjonarne, I stopnia
Kierunek - Energetyka, studia stacjonarne, II stopnia
Kierunek - Energetyka, studia niestacjonarne (zaoczne), I stopnia
Kierunek - Energetyka, studia niestacjonarne (zaoczne), II stopnia
Kierunek - Inżynieria Bezpieczeństwa, studia stacjonarne, I stopnia
Kierunek - Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne, I stopnia
Kierunek - Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne, II stopnia
Kierunek - Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne (zaoczne), I stopnia
Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne, I stopnia
Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne, II stopnia
Kierunek - Ochrona Środowiska, studia stacjonarne, I stopnia
Kierunek - Ochrona Środowiska, studia stacjonarne, II stopnia
Study In English


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki