O Wydziale

2018

Wydział uzyskuje kategorię A w ocenie paramterycznej MNiSW zajmując pierwsze miejsce w grupie wspólnej oceny

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki