O Wydziale

2019

Prof. Mariusz Dudziak został Dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki