KANDYDAT

KANDYDAT

po naszym Wydziale nie musisz szukać pracy - praca poszuka Ciebie

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki to:

prestiż

studia dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy

wysoko wykwalifikowana kadra

współpraca z przemysłem

praca po studiach

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki