STUDENT

STUDENT

STUDIA ZORIENTOWANE PROJEKTOWO

Jeżeli chcesz,

  1. Zamienić część zajęć na projekt realizowany dla przedsiębiorstwa
  2. Realizować swój rozwój zawodowy rozwiązując rzeczywiste problemy przemysłowe.
  3. Nabyć umiejętności raportowania technicznego

 Nie zastanawiaj się! Wybierz studia zorientowane projektowo.

 Pamiętaj że:

  1. wybór może być dokonany na jeden lub kilka z semestrów 5, 6 i 7 studiów 1. stopnia
  2. każdy semestr poświęcony jest na rozwiązanie problemu lub jego części
  3. każdy projekt to rozwiazywanie rzeczywistego problemu przedsiębiorstwa

 Żeby dołączyć:

  1. Wybierz firmę, w której chcesz realizować projekt (własna propozycja lub jedna z firm współpracujących z wydziałem)
  1. Zgłoś chęć realizacji projektu w Pani Aleksandry Witrak, pok. A134. W przypadku semestru zimowego zgłoszenia należy dokonać do 25 września, zaś na semestr letni do 30 stycznia.

 

Od roku akademickiego 2018/2019 uruchamiamy możliwość realizacji studiów w systemie zorientowanym projektowo (DISH). Idea polega na zamianie części zajęć dydaktycznych na projekt przemysłowy, który będzie realizowany u partnera gospodarczego. Realizacja projektu może się odbywać przez 1 lub więcej semestrów, zaś każdy semestr musi się kończyć konkretnym efektem (np. projekt instalacji, projekt modernizacji urządzenia/instalacji/procesu, ocena energetyczna/środowiskowa procesu itp.). Wartość punktowa projektu będzie równa sumie punktów ECTS zastąpionych przedmiotów z planu zajęć.

Proszę zwrócić uwagę, że musi być w tym czasie realizowany konkretny projekt, a nie praktyka, staż czy praca na rzecz przedsiębiorcy.

W tym roku akademickim oferta jest skierowana do studentów semestrów 5-7 studiów I stopnia.

Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w tej formie kształcenia wybrany pracownik wydziału będzie kontaktował się z firmą celem ustalania tematyki i zakresu projektu.

Projekt może być realizowany indywidualnie lub w zespole 2-3 osobowym.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki