Darmowe Oprogramowanie

Oprogramowanie firmy Microsoft

DARMOWE oprogramowanie firmy Microsoft.

Od 2011 roku Wydział Inżynierii środowiska i Energetyki przystąpił do programu firmy Microsoft MSDN AA, który obecnie zmienił nazwę na Microsoft Imagine. Program Microsoft Imagine jest przeznaczony dla wydziałów wyższych uczelni zapewniając dostęp do oprogramowania firmy Microsoft. Oprogramowanie to może być wykorzystane w celach badawczych lub dydaktycznych.
Bardzo ważne jest zapoznanie się z warunkami licencji. Na stronie Microsoft czytamy m. in.:
"Korzystając z oprogramowania zawartego w Microsoft Imagine, jednostka zobowiązuje się do jego niekomercyjnego wykorzystania, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni (np. nie wolno go używać w dziekanacie, jako serwera wydziałowego, do obsługi własnych systemów administracyjnych lub informatycznych). Studenci i pracownicy dydaktyczni jednostki mogą oprogramowanie pobierać oraz instalować je na swoich komputerach osobistych w celach edukacyjnych. Oprogramowanie może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów jednostki. Więcej informacji - uzupełniające postanowienia licencyjne."

Ogólne informacje na temat programu:

http://www.microsoft.com/poland/edukacja
http://www.microsoft.com/poland/edukacja/program_msdnaa.aspx

W ramach Microsoft Imagine, studenci i pracownicy naszego Wydziału mają dostęp (bezpłatny) do oprogramowania, którego spis znajduje się tutaj:

http://www.microsoft.com/poland/edukacja/lista_oprogramowania.aspx

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. programu, w tym informacje dot. warunków licencji:

http://www.microsoft.com/poland/edukacja/faq.aspx

Programem z ramienia Wydziału administruje dr inż. Walter Mucha

Jak uzyskać dostęp do programów

Każda osoba musi uzyskać własny kod dostępu - nazwę użytkownika i hasło. Procedura jest inna dla pracowników i doktorantów, inna dla studentów.

Oprogramowanie jest rozprowadzane za pomocą obrazów ISO płyt. Oznacza to, że trzeba:

  • pobrać obraz płyty i zapisać na dysku komputera,
  • wypalić płytę - CD lub DVD w zależności od programu

Informacje dla pracowników

Osoby zainteresowane pobieraniem i instalacją programów proszone są o kontakt ze swoim administratorem sieci.

Informacje dla studentów

Aby uzyskać dostęp do programów trzeba wysłać email zawierający w treści:
- w pierwszym wierszu wiadomości: datę urodzenia w postaci rok-miesiąc-dzień, np. 1990-06-04,
- w drugim wierszu wiadomości: nazwę specjalności

na adres programu zbierającego zgłoszenia:

msdnaa@kbs.ise.polsl.pl

Data urodzenia i nazwa specjalności w treści wiadomości służą do weryfikacji w dziekanacie, czy osoba wysyłająca zgłoszenie jest faktycznie studentem naszego Wydziału.

Program zbierający zgłoszenia stara się wydobyć z nagłówków e-maila imię i nazwisko nadawcy. W razie niepowodzenia wysyła komunikat o błędzie.

Zgłoszenia są zbierane i wysyłane do firmy obsługującej program Microsoft Imagine raz na dwa tygodnie. Po wysłaniu zgłoszenia do Microsoft Imagine wszyscy nowo zapisani studenci powinni dostać wiadomość e-mail z opisem co dalej.

Ważne:

  • Zgłoszenia zbiera niezbyt inteligentny program więc trzeba postępować dokładnie jak w instrukcji
  • Email musi być wysłany z konta politechnicznego, czyli np. uzytkownik@studenci.polsl.pl
  • Program natychmiast wyśle powiadomienie do nadawcy o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia.
  • W przypadku braku odpowiedzi należy wysłać email do siebie samego aby sprawdzić czy poczta działa, dopiero potem pisać do autora programu: leslaw.plonka@polsl.pl
  • W sprawach nie związanych bezpośrednio z działaniem programu zbierającego dane należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną na funkcjonowanie Microsoft Imagine: Walter.Mucha@polsl.pl

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki