Postępowania Habilitacyjne

2018 - Rajczyk Rafał

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2018 - Wilk Małgorzata

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2018 - Świerczok Arkadiusz

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2018 - Adamczyk Wojciech

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2018 - Łobos-Moysa Ewa

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2018 - Rosiek-Pawłowska Sabina

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2017 - Bartela Łukasz

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2017 - Zajusz-Zubek Elwira

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2017 - Rajca Mariola

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2017 - Skorek-Osikowska Anna

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


wcześniejsze postępowania habilitacyjneWydział Inżynierii Środowiska i Energetyki