Postępowania Habilitacyjne

2019 - Kruczek Tadeusz

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Buryn Zbigniew

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Kuglarz Mariusz

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Król Aleksander

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Kłosok-Bazan Iwona

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Stelmach Sławomir

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Hnydiuk-Stefan Anna

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Król Małgorzata

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Kateusz Przemysław

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Czajka Krzysztof

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Nowak Iwona

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Modliński Norbert

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Klimanek Adam

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2018 - Kierat Wojciech

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2018 - Ferdyn-Grygierek Joanna

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2018 - Kosman Wojciech

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2018 - Hurnik Maria

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2018 - Rajczyk Rafał

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2018 - Wilk Małgorzata

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2018 - Świerczok Arkadiusz

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2018 - Adamczyk Wojciech

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2018 - Łobos-Moysa Ewa

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2018 - Rosiek-Pawłowska Sabina

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2017 - Bartela Łukasz

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2017 - Zajusz-Zubek Elwira

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2017 - Rajca Mariola

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2017 - Skorek-Osikowska Anna

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


wcześniejsze postępowania habilitacyjneWydział Inżynierii Środowiska i Energetyki