Postępowania Habilitacyjne

2017 - Bartela Łukasz

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2017 - Zajusz-Zubek Elwira

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2017 - Rajca Mariola

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2017 - Skorek-Osikowska Anna

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


wcześniejsze postępowania habilitacyjneWydział Inżynierii Środowiska i Energetyki