Rozkład Zajęć

Wydziałowa Komisja Rozkładu Zajęć

Wydziałowa Komisja Rozkładu Zajęć rok akademicki 2018/2019

Przewodnicząca:

dr inż. Ewa Puszczało

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

e-mail: lp.lslop@olazczsup.awe

Administratorzy WKRZ

 

dr inż. Krzysztof Nawrat

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

tel. 237-11-45

 

dr inż. Walter Mucha

Katedra Ochrony Powietrza

tel. 237-18-40

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Studia stacjonarne I stopnia

I rok

mgr Agnieszka Langer

Dziekanat Wydziału
Inżynierii Środowiska i Energetyki

tel. 237-10-88

II rok

dr inż. Andrzej Wandrasz

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

tel. 237-15-57

III rok, VII semestr

dr inż. Bartłomiej Hernik

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

tel. 237-11-96

Studia stacjonarne II stopnia

I, II rok MiUE

dr inż. Bartłomiej Hernik

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

tel. 237-11-96

I, II rok APS

dr inż. Bartłomiej Hernik

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

tel. 237-11-96

Kierunek: Energetyka

Studia stacjonarne I stopnia

I rok

mgr Agnieszka Langer

Dziekanat Wydziału
Inżynierii Środowiska i Energetyki

tel. 237-10-88

II rok

mgr inż. Tomasz Simla

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-29-62

III rok, VII semestr

mgr inż. Marcin Nowak

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 400-30-63marcin.nowak@polsl.pl

Studia stacjonarne II stopnia

I, II rok CSE

mgr inż. Michał Haida

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-28-10

dr inż. Adam Klimanek

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-29-74

I, II rok MIE

dr inż. Bartłomiej Hernik

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

tel. 237-11-96

I, II rok CFAFE (KIC)

dr inż. Andrzej Wandrasz

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

tel. 237-15-57

I, II rok EGiR, CAEE

mgr inż. Marlena Wróbel

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-20-03

Studia niestacjonarne I stopnia
(zaoczne)

dr inż. Sebastian Lepszy

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

tel. 237-23-37

Studia niestacjonarne II stopnia
(zaoczne)

dr inż. Grzegorz Wiciak

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

tel. 237-22-66

Kierunek: Biotechnologia

Studia stacjonarne I stopnia

I rok

mgr inż. Marcelina Jureczko

Katedra Biotechnologii Środowiskowej

tel. 237-17-17

II rok

dr inż. Sebastian Żabczyński

Katedra Biotechnologii Środowiskowej

tel. 237-29-49

III rok

dr inż. Sebastian Żabczyński

Katedra Biotechnologii Środowiskowej

tel. 237-29-49

IV rok

mgr inż. Justyna Drzymała

Katedra Biotechnologii Środowiskowej

tel. 237-17-17

Studia stacjonarne II stopnia

I sem. i II sem.

mgr inż. Justyna Drzymała

Katedra Biotechnologii Środowiskowej

tel. 237-17-17

III sem.

mgr inż. Marcelina Jureczko

Katedra Biotechnologii Środowiskowej

tel. 237-17-17

Kierunek: Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Studia stacjonarne I stopnia

I rok

mgr Aleksandra Bartela

Dziekanat Wydziału
Inżynierii Środowiska i Energetyki

tel. 237-21-25

Kierunek: Ochrona Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia

V semestr

dr inż. Małgorzata Kowalska

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-22-60

VI semestr, VII

Monitoring biologiczny , ochrona wód i gleby
(moduł specjalizacyjny 1)

dr hab. Ewa Zabłocka-Godlewska

Katedra Biotechnologii Środowiskowej

tel. 237-28-55

dr inż. Małgorzata Kowalska

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-22-60

Kierunek Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia

I rok

mgr Aleksandra Bartela

Dziekanat Wydziału
Inżynierii Środowiska i Energetyki

tel. 237-21-25

II rok

dr inż. Małgorzata Kowalska

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-22-60

V semestr

dr inż. Małgorzata Kowalska

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-22-60

VI i VII semestr Wod-Kan

 

dr inż. Izabela Płonka

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-28-21

VI i VII semestr OWKiOP

dr inż. Piotr Lubina

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania

tel. 237-28-67

 

Studia stacjonarne II stopnia

I, II rok Wod-Kan

dr inż. Izabela Płonka

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-28-21

I, II rok OWKiOP

dr inż. Piotr Koper

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania

tel. 237-10-59

I, II rok GO

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

tel. 237-21-04

Studia niestacjonarne I i II stopnia (zaoczne)

 

dr inż. Artur Kawczyński

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-24-89

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Studia stacjonarne I stopnia

I rok

mgr Aleksandra Bartela

Dziekanat Wydziału
Inżynierii Środowiska i Energetyki

tel. 237-21-25

II rok

dr inż. Maria Hurnik

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania

tel. 237-20-61

III, IV rok

dr inż. Katarzyna Stolecka

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

tel. 237-23-60

Studia stacjonarne II stopnia

I, II rok

dr inż. Monika Blaszczok

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania

tel. 237-29-12

Stacjonarne studia doktoranckie

 

mgr inż. Mateusz Świerzewski

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-17-57

Rezerwacji sal w semestrze i w sesji dokonują osoby odpowiedzialne za układanie planu na danym kierunku, formie i stopniu studiów

Gliwice 21.01.2019 r.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki