Rozkład Zajęć

Wydziałowa Komisja Rozkładu Zajęć

Wydziałowa Komisja Rozkładu Zajęć rok akademicki 2017/2018

Przewodnicząca:

Dr inż. Ewa Puszczało

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

e-mail: lp.lslop@olazczsup.awe

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Studia stacjonarne I stopnia

I, II rok

Dr inż. Andrzej Wandrasz

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

tel. 237-15-57

III rok, VII semestr

Dr inż. Bartłomiej Hernik

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

tel. 237-11-96

Studia stacjonarne II stopnia

I, II rok MiUE, DiBKE

Dr inż. Bartłomiej Hernik

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

tel. 237-11-96

I, II rok TS

Dr inż. Marek Rojczyk

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-29-62

I rok Ch

Mgr inż. Marlena Wróbel

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-20-03

I rok APS

Dr inż. Bartłomiej Hernik

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

tel. 237-11-96

Kierunek: Energetyka

Studia stacjonarne

I, II rok

Mgr inż. Tomasz Simla

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-29-62

III rok, VII semestr

Dr inż. Andrzej Ksiądz

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-29-20

Studia stacjonarne II stopnia

I, II rok CSE

Mgr inż. Michał Haida

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-28-10

Dr inż. Adam Klimanek

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-29-74

I, II rok MIE

Dr inż. Bartłomiej Hernik

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

tel. 237-11-96

I, II rok CFAFE (KIC)

Dr inż. Andrzej Wandrasz

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

tel. 237-15-57

I, II rok ATiZŚ

Dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

tel. 237-21-04

I, II rok EGiR, CAEE

Mgr inż. Marlena Wróbel

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-20-03

Studia niestacjonarne I stopnia

(zaoczne)

Dr inż. Sebastian Lepszy

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

tel. 237-23-37

Studia niestacjonarne II stopnia

(zaoczne)

Mgr inż. Klaudia Dubiel

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

tel. 237-12-06

Kierunek: Biotechnologia

Studia stacjonarne

I rok

Dr hab. inż. Wioletta Przystaś

Katedra Biotechnologii Środowiskowej

tel. 237-28-55

II rok

Dr inż. Sebastian Żabczyński

Katedra Biotechnologii Środowiskowej

tel. 237-29-49

III rok

Dr inż. Sebastian Żabczyński

Katedra Biotechnologii Środowiskowej

tel. 237-29-49

IV rok

Mgr inż. Justyna Drzymała

Katedra Biotechnologii Środowiskowej

tel. 237-17-17

Studia stacjonarne II stopnia

I rok

Mgr inż. Justyna Drzymała

Katedra Biotechnologii Środowiskowej

tel. 237-17-17

II rok

Mgr inż. Marcelina Jureczko

Katedra Biotechnologii Środowiskowej

tel. 237-17-17

Kierunek: Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem

Studia stacjonarne

I rok

Dr inż. Małgorzata Kowalska

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-15-64

Kierunek: Ochrona Środowiska

Studia stacjonarne

II rok

Dr inż. Małgorzata Kowalska

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-15-64

V semestr

Dr inż. Małgorzata Kowalska

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-15-64

VI semestr, VII

Monitoring biologiczny , ochrona wód i gleby (moduł specjalizacyjny 1)

Dr hab. Ewa Zabłocka-Godlewska

Katedra Biotechnologii Środowiskowej

tel. 237-28-55

Dr inż. Małgorzata Kowalska

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-15-64

VI semestr, VII semestr

Systemy ochrony powietrza i alternatywne źródła energii (moduł specjalizacyjny 2)

Dr inż. Walter Mucha

Katedra Ochrony Powietrza

tel. 237-18-40

Mgr inż. Maria Gracka

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-28-10

Studia stacjonarne II stopnia

I, II rok

Systemy Ochrony Wód i Gleby

Dr inż. Małgorzata Kowalska

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-15-64

I, II rok

Ochrona Środowiska w Energetyce

Mgr inż. Maria Gracka

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-28-10

I, II rok

Ekotoksykologia i Biomonitoring

Dr inż. Sebastian Żabczyński

Katedra Biotechnologii Środowiskowej

tel. 237-29-49

I, II rok

Systemy Ochrony Powietrza

Dr inż. Walter Mucha

Katedra Ochrony Powietrza

tel. 237-18-40

Kierunek Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne

I rok

Dr inż. Ewa Puszczało

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

e-mail: lp.lslop@olazczsup.awe

II rok

Dr inż. Małgorzata Kowalska

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-15-64

V semestr

Dr inż. Małgorzata Kowalska

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-15-64

VI i VII semestr TWŚiG, Wod-Kan

Dr inż. Izabela Płonka

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-28-21

VI i VII semestr IŚCzTwEiM

Mgr inż. Bartłomiej Melka

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-14-60

VI i VII semestr GO

Dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

tel. 237-21-04

VI i VII semestr OWKiOP

Dr inż. Piotr Lubina

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania

tel. 237-28-67

Studia stacjonarne II stopnia

I, II rok TWŚiG, Wod-Kan

Dr inż. Izabela Płonka

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-28-21

I, II rok IŚCzTwEiM

Mgr inż. Bartłomiej Melka

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-14-60

I, II rok GO

Dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

tel. 237-21-04

I, II rok OWKiOP

Dr inż. Piotr Koper

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania

tel. 237-10-59

Studia niestacjonarne I i II stopnia (zaoczne)

Dr inż. Artur Kawczyński

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

tel. 237-24-89

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Studia stacjonarne I stopnia

I rok, III, IV rok

Dr inż. Katarzyna Stolecka

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

tel. 237-23-60

II rok

Dr inż. Maria Hurnik

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania

tel. 237-20-61

Studia stacjonarne II stopnia

I, II rok

Dr inż. Przemysław Kateusz

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania

tel. 237-15-23

Stacjonarne studia doktoranckie

Mgr inż. Mateusz Świerzewski

Instytut Techniki Cieplnej

tel. 237-17-57

Koordynator strony internetowej Wydziału

Dr inż. Lesław Płonka

tel. 237-26-94

e-mail: lp.lslop@aknolp.walsel

Rezerwacja sal w semestrze i w sesji

Dr inż. Ewa Puszczało

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

e-mail: lp.lslop@olazczsup.awe

Dr inż. Krzysztof Nawrat

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

tel. 237-11-45

Dr inż. Walter Mucha

Katedra Ochrony Powietrza

tel. 237-18-40

Gliwice 10.01.2018 r.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki