Wzory Pism, Druków i Dokumentów

Praktyki

umowa_praktyki
umowa_praktyki_płatna

- Do umowy należy dołączyć program. Dopuszcza się modyfikację programu przez Studenta/Zakład Pracy w razie potrzeby. Pobierz dokument "ogólny program praktyki".
- Realizując praktykę wypełniaj na bieżąco sprawozdanie! (pobierz plik)


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki