Wzory Pism, Druków i Dokumentów

Praktyki

umowa_praktyki
umowa_praktyki_płatna

- Do umowy należy dołączyć program. Dopuszcza się modyfikację programu
   przez Studenta/Zakład Pracy w razie potrzeby. Pobierz dokument "ogólny program praktyki".
- Realizując praktykę wypełniaj na bieżąco sprawozdanie! (pobierz plik)
potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej.

Foreign Students should use: agreement on the organization of Student placement
and after that: confirmation of the Student placement


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki