Wzory Pism, Druków i Dokumentów

Proces dyplomowania

Studia I stopnia

Instrukcja Studia Inżynierskie
a) wniosek dopuszczenia do egzaminu inżynierskiego
b) ocena projektu inżynierskiego
c) recenzja projektu inżynierskiego
d) oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu projektu inżynierskiego
e) dodatkowe dane do suplementu
f) zgoda na udostępnienie projektu inżynierskiego

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym

W celu uzyskania odpisu dyplomu w języku obcym, odpowiedni wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego. Przekroczenie tego terminu oznacza automatyczne odrzucenie wniosku i konieczność tłumaczenia dyplomu we własnym zakresie. Wymagane załączniki:

• jedno zdjęcie (takie samo jak do dyplomu) o wymiarach 4,5×6,5 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
• opłata 40 zł (niezbędny dowód wpłaty).

Uwaga! W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku obcym wszystkie materiały i wnioski (dotyczące zarówno dyplomu w języku polskim, jak i w języku obcym) zaleca się złożyć w jednym terminie. Odrębne traktowanie dyplomu w języku obcym i późniejsze przyniesienie zdjęcia i dowodu wpłaty wydłuży czas oczekiwania na dyplom.

Załącznik D - odpis dyplomu w języku obcym
Załącznik E - suplement w języku obcym


Studia II stopnia

a_instrukcja_mgr
b_dopuszcz_do_obrony
c_recenzja_pracy_dyplomowej_mgr
d_opinia_pracy_dyplomowej_mgr
e_oswiadczenie_Zalacznik_Nr_2
g_dodatkowe_dane_do_suplementu
oswiadczenie

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym

Jeżeli chcesz uzyskać odpis dyplomu w języku obcym, odpowiedni wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego. Przekroczenie tego terminu oznacza automatyczne odrzucenie wniosku i konieczność tłumaczenia dyplomu we własnym zakresie. Wymagane załączniki:

•jedno zdjęcie (takie samo jak do dyplomu) o rozmiarze 4,5×6,5 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
•opłata 40 zł (niezbędny dowód wpłaty).

Uwaga! W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku obcym wszystkie materiały i wnioski (dotyczące zarówno dyplomu w języku polskim, jak i w języku obcym) zaleca się złożyć w jednym terminie. Odrębne traktowanie dyplomu w języku obcym i późniejsze przyniesienie zdjęcia i dowodu wpłaty wydłuży czas oczekiwania na dyplom.

odpis_dyplomu_w_jezyku_obcym
suplement_po_angielsku


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki