Strefa socjalna

Strefa socjalna

Zapewniamy naszym studentom możliwość korzystania z różnych form pomocy materialnej.

Wszystkie zasady ubiegania się i otrzymywania świadczeń socjalnych są określone w Regulaminie Pomocy Materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej.

Studenci mogą otrzymywać pomoc w formie następujących świadczeń:

Studentom naszego Wydziału możemy zapewnić także miejsce w Domu Studenckim.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki