Strefa socjalna

Strefa socjalna

Zapewniamy naszym studentom możliwość korzystania z różnych form pomocy materialnej.

Wszystkie zasady ubiegania się i otrzymywania świadczeń socjalnych są określone w Regulaminie Pomocy Materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej.

Studenci mogą otrzymywać pomoc w formie następujących świadczeń:

  • stypendium socjalnego
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne
  • zapomogi

Studentom naszego Wydziału możemy zapewnić także miejsce w Domu Studenckim.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki