STUDENT

Studenckie Koła Naukowe

Lp. Nazwa koła Opiekun koła
1. Studenckie Koło Naukowe „PolSl Racing” opiekun naukowy: dr hab. inż. Mirosław Szczepaniak
opiekun ze strony Wydziału: dr hab. inż. Grzegorz Przybyła
2. Studenckie Koło Naukowe
„Inżynieria Środowiska Wewnętrznego”
dr inż. Anna Bulińska
3. Studenckie Koło Naukowe
Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
dr inż. Waldemar Ścierski
4. Studenckie Koło Naukowe
„Technik membranowych”

dr inż. Edyta Kudlek

5. Studenckie Koło Naukowe
„Kranik”
dr inż. Grzegorz Ścieranka
6. Studenckie Koło Naukowe
„Technologów Wody i Ścieków”
prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński
7. Studenckie Koło Naukowe
“Kotłów I Urządzeń Cieplnych” im. Prof. Marcelego Barana
dr inż. Franciszek Gramatyka
doc. w Pol. Śl.
8. Studenckie Koło Naukowe
„Czyste Technologie Energetyczne”
dr inż. Jarosław Dziuba
9. Studenckie Koło Naukowe
„Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Energetycznych”
dr inż. Grzegorz Peczkis
10. Studenckie Koło Naukowe
„Maszyn i Nowoczesnych Technologii Energetycznych"
mgr inż. Adam Zalewski
11. Studenckie Koło Naukowe
Techniki Cieplnej im. Prof. Stanisława Ochęduszki
prof. dr hab. inż. Wojciech Stanek
12. Studenckie Koło Naukowe
Inżynierii Środowiska w Energetyce i Motoryzacji
dr hab. inż. Sebastian Werle
13. Studenckie Koło Naukowe
Biotechnologów
dr hab. inż. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska
14. Studenckie Koło Naukowe
Ekotoksykologii
dr hab. inż. Joanna Kalka
15. Studenckie Koło Naukowe
Biotechnologów Środowiska
dr inż. Grzegorz Cema
16.

Studenckie Koło Naukowe
„Wysokie Obroty”

dr hab. inż. Grzegorz Nowak

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki