Kierunki i Specjalności

Power Engineering studia w języku angielskim

Specjalnie dla osób zainteresowanych studiowaniem w języku angielskim, w ramach kierunku Energetyka, na stopniu I prowadzona jest specjalność Sustainable Energy Engineering (SEE). Dla studentów II stopnia istnieje możliwość podjęcia studiów na specjalności Energy Transition. Wszystkie zajęcia na tej specjalności prowadzone są w języku angielskim, dzięki czemu studenci jednocześnie kształcą się w zakresie nauk inżynierskich i rozwijają swoje umiejętności językowe, zwłaszcza słownictwo zawodowe (czytaj więcej).

Studia inżynierskie I stopnia
stacjonarne

Studia magisterskie II stopnia

stacjonarne

Czas trwania: 7 sem. Czas trwania: 3 sem. Czas trwania: 4 sem. (studia realizowane w ramach programu
Master School InnoEnergy)
Specjalność:
 • Sustainable Energy Engineering
Specjalność:

Naszym studentom zapewniamy:

 • wykorzystanie nowoczesnych programów komputerowych
 • przeprowadzanie doświadczeń związanych z poruszanymi zagadnieniami w wielu doskonale przygotowanych laboratoriach
 • zajęcia praktyczne w przemyśle
 • zagraniczne praktyki w branży energetycznej
 • praktyczną wiedzę

Twoja kariera po ukończeniu studiów.

Nasi absolwenci z łatwością znajdują zatrudnienie w elektrowniach, zakładach przemysłowych, ośrodkach badawczych, biurach konstruktorskich, firmach konsultingowych oraz w przedsiębiorstwach remontowych maszyn i urządzeń. Doskonały poziom technicznego języka angielskiego daje naszym absolwentom ogromne szanse na zatrudnienie w międzynarodowych koncernach oraz karierę zagraniczną.

Twoje umiejętności po ukończeniu studiów.

Absolwenci kierunku Power Engineering są specjalistami w zakresie:

 • budowy i eksploatacji układów wytwarzania elektryczności, ciepła i chłodu
 • budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych
 • oceny, doboru i eksploatacji instalacji energetycznych
 • konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych (turbin, pomp, kotłów, wentylatorów)
 • znajomości ochrony środowiska
 • znajomości prawa w energetyce
 • znajomości technicznego języka angielskiego

Możliwość kontynuacji kariery naukowej.
Absolwenci studiów I stopnia (inżynierskich) mogą kontynuować rozwój naukowy na studiach II stopnia (magisterskich) zarówno na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, jak również dowolnej uczelni krajowej i zagranicznej.

eit
The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative ‘learning-by-doing’ curricula, international mobility and outreach.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki