Technika Cieplna

Technika Cieplna

Modelowanie numeryczne kotłów energetycznych,

Optymalizacja pracy i sterowanie kotłami rusztowymi,

Rozwój konstrukcji małych kotłów grzewczych,


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki