O Wydziale

Współpraca

Pracownicy Wydziału biorą aktywnie udział we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz w programach współpracy międzynarodowej w ramach Programów Ramowych Komisji Europejskiej. Jednostki Wydziału są koordynatorami kilku europejskich programów badawczych. W ostatnich latach trzy jednostki Wydziału otrzymały status Centrów Doskonałości:

  • Centrum badań biotechnologii środowiskowej DEMETER
  • Centrum energetyczne efektywnych technik i systemów w inżynierii środowiska wewnętrznego ENEER-INDOOR
  • Optymalizacja, symulacja procesów i systemów energetycznych i ich wpływ na środowisko OPTI-ENERGY

Prowadzono również wspólne badania z zagranicznymi ośrodkami w ramach:

  • porozumienia o współpracy polsko-niemieckiej - Uniwersytet Bez Murów,
  • umowy z Międzynarodową Agencją Energii IEA w Paryżu,
  • współpracy z European Research Community on Flow Turbulence and Combustion - ERCOFACT
  • programu badawczego Marie Curie - realizowanego wspólnie z uniwersytetami europejskimi i amerykańskimi
  • programu EUREKA - Rozwój technologii przetwarzania odpadów tłuszczowych w MSP dla celów energetycznych oraz
  • programu SOCRATES-ERASMUS - programu wymiany studentów z uniwersytetami europejskimi.

Inne formy współpracy międzynarodowej pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki obejmują między innymi stałe kontakty z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi, w tym uniwersytety: Berlin, Drezno, Stuttgart, Clausthal, Zittau, Halle-Wittenberg, Magdeburg, Bohum, Merseburg, Monachium, Gent, Lyngby, Orlando (USA), Ijmuiden, Cottbus, Erlangen, Wessex, Florencja, Ateny, Kassel, Louvain, Coleraine. Kontakty te obejmują udział we wspólnych badaniach, konferencjach międzynarodowych oraz wymianę studentów i pracowników naukowych z zagranicznymi uniwersytetami.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki