Kierunki i Specjalności

Biotechnologia

Zgodnie z oczekiwaniami studentów w tym roku akademickim uruchamiamy studia II stopnia na specjalności 

Biotechnologia w Ochronie Środowiska

Studia na kierunku biotechnologia przygotowują wykwalifikowaną kadrę inżynierską do rozwiązywania złożonych problemów środowiskowych. Zapewniają zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej o wykorzystaniu mikroorganizmów do remediacji środowiska, projektowania nowych technologii z zastosowaniem procesów biotechnologicznych do pozyskiwania i odzysku surowców oraz do produkcji biopaliw.

Studia inżynierskie I stopnia
stacjonarne
Studia magisterskie II stopnia
stacjonarne
Czas trwania: 7 sem. Czas trwania: 3 sem.
OBSZARY KSZTAŁCENIA:
 • Biotechnologia w ochronie środowiska
 • Biogospodarka
OBSZARY KSZTAŁCENIA:
 • Biotechnologia w ochronie środowiska
 • Biogospodarka
 • Biopaliwa

Naszym studentom zapewniamy:

 • współpracę ze specjalistami wielu dziedzin
 • praktykę z solidnymi podstawami teoretycznymi z zakresu przedmiotów ściśle   inżynierskich oraz pokrewnych nauk przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki oraz ochrony środowiska)
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu technologii oczyszczania ścieków, usuwania odpadów, bioremediacji gruntów oraz innych przedmiotów z zakresu wykorzystania biotechnologii w inżynierii i ochronie środowiska

W ramach specjalności Biotechnologia w Ochronie Środowiska prowadzone są również studia II stopnia przy współpracy z przemysłem. Studenci zainteresowani taką formą studiowania wykonują pracę magisterską dla zleceniodawcy z przemysłu pod opieką zarówno pracownika naukowego, jak i praktyka, studiując jednocześnie w indywidualnym trybie.

Twoja kariera po ukończeniu studiów.

Absolwent specjalności BwOŚ zostaje wykwalifikowanym specjalistą z zakresu technik analitycznych, służących do badań fizyko-chemicznych oraz analiz mikrozanieczyszczeń (pozostałości farmaceutyków, środków ochrony roślin itp.), próbek środowiskowych (wody, gleby, ścieków). Jest również przygotowany do pracy w laboratorium mikrobiologicznym oraz biologii molekularnej.

Twoje umiejętności po ukończeniu studiów.

 • umiejętność planowania i projektowania prac związanych z technologią oczyszczania ścieków i remediacji gruntów
 • umiejętności z zakresu wykorzystania roślin i mikroorganizmów w procesach technologicznych produkcji biotechnologicznej i utylizacji zanieczyszczeń
 • umiejętności z zakresu komunikacji, pracy w grupie, przedsiębiorczości oraz autoprezentacji

Możliwość kontynuacji kariery naukowej.
Po ukończeniu studiów magisterskich Absolwenci mogą kontynuować naukę w ramach studiów doktoranckich (III stopień kształcenia).

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki