Dlaczego my

Dlaczego my

Inżynieria Środowiska najlepsza w Polsce wg rankingu Perspektywy 2018 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki prowadzi studia na kilku kierunkach i zapewnia bogaty wybór specjalności, dostosowując się do potrzeb współczesnego rynku pracy na całym świecie.

Posiadamy najwyższą możliwą kategorią naukową A+ w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako pierwszy i jedyny Wydział na Politechnice Śląskiej i jeden z bardzo niewielu w Polsce, a nasze kierunki osiągnęły pozycję lidera w prestiżowych rankingach, jedna ze specjalności wykładanych po angielsku posiada certyfikat jakości EIT InnoEnergy. Aktywnie uczestniczymy w europejskich programach naukowych i współpracujemy z przedsiębiorstwami sektora przemysłowego, co gwarantuje naszym Absolwentom doskonałą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu najnowszych światowych technologii.

Naszym studentom gwarantujemy:

  • praktykę z solidnymi podstawami teoretycznymi z zakresu przedmiotów ściśle inżynierskich oraz pokrewnych
  • naukę z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych
  • zajęcia teoretyczne i praktyczne w nowoczesnych salach wykładowych i laboratoriach
  • zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus
  • bogatą ofertę praktyk w największych przedsiębiorstwach polskiego przemysłu
  • rozwój w licznych Studenckich Kołach Naukowych
  • wielopoziomowy rozwój w karierze naukowej
  • dostosowanie nauczania do potrzeb rynku pracy
  • możliwość uzyskania dwóch dyplomów jednych z najlepszych uczelni technicznych w Europie po uzyskaniu stopnia magistra na specjalności MSc CFAFE
  • profesjonalną i kompleksową opiekę nad studentami zagranicznymi w języku angielskim.
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki