Doktorat Wdrożeniowy

Doktorat Wdrożeniowy

dk_wd_1

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM DOKTORAT WDROŻENIOWY

Projekt: Doktoraty wdrożeniowe dla potrzeb energetyki i inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

Celem programu jest  wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą. Jego głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować przedsiębiorstwu. Przygotowywana rozprawa doktorska musi mieć potencjał wdrożeniowy.

dk_wd_2

Warunkiem przystąpienia do programu Doktorat wdrożeniowy jest zatrudnienie doktoranta w pełnym wymiarze czasu pracy u przedsiębiorcy.

Korzyści z programu dla przedsiębiorcy:

  • nawiązanie relacji z jednostką naukową, które mogą być przydatne przy realizacji prac B+R,
  • możliwość rozwiązania konkretnego problemu (np. technologicznego) w ramach studiów doktoranckich pracownika,
  • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta (ustawa o innowacyjności z 4.11.2016r.).

Korzyści z programu dla doktoranta:

  • dostęp do laboratoriów, opieka naukowa i kształcenie w ramach studiów doktoranckich,
  • wsparcie finansowe w postaci stypendium doktoranckiego.

Pracodawca spośród swoich pracowników wyznacza kandydata na opiekuna pomocniczego. Opiekunem pomocniczym może zostać osoba posiadająca stopień naukowy doktora lub co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac B+R. Opiekun pomocniczy bierze udział między innymi w definiowaniu celu i zakresu pracy doktorskiej, aby odpowiadała ona potrzebom przedsiębiorcy.

Wydział Inżynierii Środowiska jest beneficjentem programu Doktorat wdrożeniowy w I i II edycji.

Począwszy od III edycji konkursu doktoraty wdrożeniowe są realizowane w ramach Wspólnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Śląskiej.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki