Doktorat Wdrożeniowy

edycja I

EDYCJA I

W pierwszej edycji programu Doktorat wdrożeniowy na  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki dofinansowanych zostało 13 tematów prac doktorskich realizowanych w 3 dyscyplinach naukowych:

inżynieria środowiska, energetyka, budowa i eksploatacja maszyn

Temat 1 Optymalizacja wytwarzania ciepła i elektryczności w elektrociepłowni gazowej z akumulatorem ciepła

Dyscyplina: energetyka.  Słowa kluczowe: elektrociepłownia gazowa; akumulacja ciepła; optymalizacja eksploatacji; modelowanie matematyczne; analiza termodynamiczna.

Temat 2 Sprzężony model numeryczny amortyzatora olejowego

Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn. Słowa kluczowe: amortyzatory; model komputerowy; poprawa bezpieczeństwa.

Temat 3 Badanie systemu jednoczesnego odzysku ciepła i oczyszczania spalin

Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn. Słowa kluczowe: odzysk ciepła, oczyszczanie spalin, kotły.

Temat 4 Wykorzystanie sieci ciepłowniczej do generacji chłodu klimatyzacyjnego w węzłach

Dyscyplina: energetyka. Słowa kluczowe: sieci ciepłownicze; generacja chłodu; model węzła cieplnego.

Temat 5 Badania hybrydowego połączenia katalitycznej i niekatalitycznej redukcji tlenków azotu

Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn. Słowa kluczowe: redukcja tlenków azotu; kocioł; regeneracyjny obrotowy podgrzewacz powietrza; model numeryczny.

Temat 6 Obieg kogeneracyjny z wykorzystaniem wodnych kotłów ciepłowniczych

Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn. Słowa kluczowe: kogeneracja; kotły; obiegi cieplne.

Temat 7 Metody kontroli analitycznej usuwania wybranych mikrozanieczyszczeń w procesach fizyko-chemicznych

Dyscyplina: inżynieria środowiska. Słowa kluczowe: mikrozanieczyszczenia; kontrola analityczna; walidacja metody badawczej; elementy ryzyka.

Temat 8 Zwiększenie efektywności technologicznej usuwania wybranych mikrozanieczyszczeń z wody

Dyscyplina: inżynieria środowiska. Słowa kluczowe: uzdatnianie wody; mikrozanieczyszczenia; koagulacja; koagulanty wstępnie zhydrolizowane; filtracja membranowa; fotokataliza.

Temat 9 Efektywny system monitoringu jakości wody ukierunkowany na minimalizację ryzyka wtórnego zanieczyszczeniem wody w sieci dystrybucyjnej Krakowa

Dyscyplina: inżynieria środowiska. Słowa kluczowe: monitoring, jakość wody, wtórne zanieczyszczenie, sieć wodociągowa, zagrożenia, awaria, ryzyko.

Temat 10 Badania pilotowe nad możliwością przywrócenia roli rzeki Wisły jako rezerwowego źródła wody dla miasta Krakowa

Dyscyplina: inżynieria środowiska. Słowa kluczowe: uzdatnianie wody; stacja pilotowa; farmaceutyki; środki ochrony roślin; hormony; prekursory zanieczyszczeń wtórnych; biodegradowalne substancje organiczne

Temat 11 System zarządzania ryzykiem w podnoszeniu efektywności operacyjnej funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę

Dyscyplina: inżynieria środowiska. Słowa kluczowe: systemy zaopatrzenia w wodę; model hydrauliczny; incydent zagrożenia; zagrożenia zdrowotne; zarządzanie ryzykiem

Temat 12 System kontroli jakości wody do wyznaczania obszarów wrażliwych na utratę bezpieczeństwa

Dyscyplina: inżynieria środowiska. Słowa kluczowe: system zaopatrzenia w wodę; modele predykcji; modele jakościowe; chlor; ryzyko

Temat 13 Badanie skutków długotrwałych procesów pełzania i zmęczenia w przegrzewaczach pary

Dyscyplina: inżynieria środowiska. Słowa kluczowe: energetyka, kocioł energetyczny, trwałość.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki