About the Faculty

Faculty authorities

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki