Dlaczego my

Grzegorz Skowronek Success Stories

skowronek.jpg

Grzegorz Skowronek

Ukończona szkoła średnia II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach
Data ukończenia studiów 2015
Kierunek Energetyka
Miejsce pracy Rolls-Royce (Derby, UK)

Czym się zajmuję?

Biorę udział w programie rozwojowym mającym na celu kształcenie młodych inżynierów z zapałem i potencjałem (tzw. High Potential Pool), by mogli w niedalekiej przyszłości objąć stanowiska kierownicze i stanowić o sile i przyszłości nie tylko Rolls-Royce, ale także przemysłu lotniczego.

Co dały mi studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki?

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki pozwoliły mi na zbudowanie solidnych podstaw inżynierskich, w szczególności w zakresie termodynamiki, przepływu ciepła i mechaniki, na których mogłem budować swoją karierę. Ważniejsze wydaje mi się jednak to, że miałem możliwość brania udziału w projektach, które nie były częścią programu nauczania. Dawały one większą swobodę i stanowiły zdecydowanie większe wyzwanie. Najbardziej jednak cenię pomoc jaką uzyskałem w celu dostania się na praktyki w Instytucie Lotnictwa czy studia zagraniczne. To one okazały się największą wartością dodaną całego toku studiów.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki