O Wydziale

2020

Prof. Mariusz Dudziak zostaje Dziekanem Wydziału na nową 4-letnią kadencję!

JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk powołał na Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, w kadencji 2020-2024, prof. dr. hab. inż. Janusza Kotowicza.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki