Inżynieria Wody i Ścieków

Inżynieria Wody i Ścieków

Badania technologii oczyszczanie strumieni wodnych i odzysku wody w gospodarce wodno-ściekowej,

Badania procesów fermentacji i kofermentacji,

Badania podatności osadów na dezintegrację,

Badania technologii wód basenowych,


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki