Dlaczego my

Joanna Polak Success Stories

jpolak.jpg

Joanna Polak

Ukończona szkoła średnia Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
Data ukończenia studiów 2015
Kierunek Inżynieria Środowiska
Miejsce pracy Danish Building Research Institute, Aalborg University – studia doktoranckie

Czym się zajmuję?

Prowadzę badania naukowe w ramach studiów doktoranckich w duńskim instytucie badawczym. Przedmiotem mojego doktoratu jest opracowanie nowoczesnego systemu wentylacji mechanicznej dla budynków mieszkalnych. Badany system ma na celu zapewnienie wymaganej jakości środowiska wewnątrz budynków przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii koniecznej do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. W ramach mojego projektu prowadzę badania eksperymentalne we współpracy z firmą Lindab, która opracowuje, wytwarza i wprowadza na rynek produkty oraz uproszczone rozwiązania systemowe dla budownictwa i wentylacji.

Co dały mi studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki?

Studia nauczyły mnie systematyczności oraz szybkości przyswajania nowej wiedzy technicznej. Podczas studiów rozwinęło się także wiele moich zainteresowań, ponieważ studia na WIŚiE mają charakter wielodziedzinowy. Poza czasem poświęconym na studiowanie, doceniam również czas spędzony w międzynarodowej organizacji studenckiej BEST, gdzie miałam okazję realizować różne projekty, takie jak kursy naukowe czy konkursy inżynierskie, wspólnie ze studentami z całej Europy. Dzięki współpracy z Biurem Wymiany Akademickiej oraz dzięki uprzejmości i pomocy pracowników Katedry OWiTO udało mi się zorganizować wyjazd na uczelnię Norwegian University of Science and Technology w Norwegii. W laboratoriach tamtejszej uczelni prowadziłam badania naukowe w ramach mojej pracy magisterskiej. To doświadczenie zainspirowało mnie do rozpoczęcia studiów doktoranckich, publikacji i kontynuowania badań naukowych.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki