Dlaczego my

Kamil Jopert Success Stories

kjopert.jpg

Kamil Jopert

Ukończona szkoła średnia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Rudzie Śląskiej
Data ukończenia studiów 2010
Kierunek Inżynieria Środowiska/Wentylacja i Klimatyzacja
Miejsce pracy HEMLECKI GROUP, Ruda Śląska

Czym się zajmuję?

Pracuję jako inspektor nadzoru inwestorskiego oraz projektant instalacji sanitarnych. Do moich głównych obowiązków jako inspektora należy nadzorowanie i rozliczanie postępu wykonanych prac przez wykonawcę inwestycji. Kontroluję zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Sprawdzam także jakość wykonywanych robót i zastosowanych wyrobów budowlanych. W czasie, gdy nie jestem akurat na budowie to jako projektant odpowiadam za opracowywanie i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji HVAC oraz nadzoruję pracę wykonaną przez podwykonawców i osoby pracujące w dziale projektowym.

Co dały mi studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki?

Podczas studiów na wydziale IŚiE zdobyłem wiedzę od najlepszych w swojej dziedzinie. Dotychczasowa i obecna współpraca z wykładowcami Politechniki Śląskiej w Gliwicach dała mi solidną podstawę do realizowania wielu skomplikowanych zagadnień projektowych. Zdobyte doświadczenie pozwala mi na nieszablonowe podejście do projektowania w branży HVAC oraz stanowi także solidną, merytoryczną podstawę do nadzorowania realizacji budowy jako inspektor.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki