Dlaczego my

Mateusz Ryguła Success Stories

regula.jpg

Mateusz Ryguła

Ukończona szkoła średnia Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
Data ukończenia studiów 2012
Kierunek Inżynieria Środowiska i Energetyka
Miejsce pracy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie

Czym się zajmuję?

W swojej pracy zawodowej pełnię funkcję Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Projektu w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Odpowiadam za prowadzone inwestycje w zakresie ciepłownictwa sprawując nadzór, kontrolę oraz dokonując odbiorów przedmiotowych prac. W zakresie moich obowiązków jest weryfikacja wykonywanych robót w odniesieniu do projektów oraz przepisów prawa. Ponadto jestem samodzielnym projektantem branży sanitarnej współpracującym z biurami projektowymi w zakresie wykonania projektów budowlano-wykonawczych w części sanitarnej. Pełnienie powyższych funkcji jest możliwe dzięki posiadanym uprawnieniom budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Co dały mi studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki?

Studia na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki pozwoliły mi na rozpoczęcie kariery w zupełnie nowej dla mnie gałęzi przemysłu budowlanego - inżynierii sanitarnej. Zdobyta wiedza dobrze przygotowała mnie do wykonywanych obowiązków oraz ułatwiła zdobycie ważnych dla mnie uprawnień budowlanych. W czasie studiów poznałem wiele przydatnego w codziennej pracy oprogramowania, wiedzę która dzięki dokładnemu zgłębieniu pozwoliła mi na rozwój w obranym na początku studiów kierunku. Od razu po ukończeniu studiów znalazłem pracę w firmie działającej w sektorze energetycznym. W trakcie ponad 5 lat pracy udało mi się nabyć duże doświadczenie co zaowocowało wygraniem konkursu na stanowisko Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Projektu w drugim co do wielkości przedsiębiorstwie energetycznym w Polsce. Uważam że praktyczne podejście kadry naukowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki podziałało motywująco do rozwoju mojej kariery.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki