Kierunki i Specjalności

Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych został zmodernizowany na początku 2021 roku w celu lepszego dopasowania do wymagań rynku pracy. Rozpoczęte i planowane inwestycje w branży energetycznej oznaczają zapotrzebowanie na specjalistów od nowoczesnych maszyn i urządzeń. Obok najnowszych, często dopiero wdrażanych rozwiązań technicznych, przedstawiamy również tradycyjne, najbardziej rozpowszechnione technologie.

W zagadnieniach technicznych uwzględniamy założenia tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, to znaczy kwestie związane z automatyzacją procesów przemysłowych i zdalną kontrolą maszyn. Studenci nabierają doświadczenia między innymi przez naukę obsługi specjalistycznego oprogramowania do analiz inżynierskich. Takie podejście zapewnia możliwość błyskawicznego wdrożenia do zadań zawodowych.

Studia inżynierskie I stopnia
stacjonarne.
Czas trwania: 7 sem.
OBSZARY KSZTAŁCENIA:
 • Maszyny i urządzenia dla odnawialnych źródeł energii
 • Projektowanie maszyn energetycznych
 • Chłodnictwo i klimatyzacja
 • Technika samochodowa

Naszym studentom zapewniamy:

 • korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego
 • dostęp do laboratoriów z zaawansowanym sprzętem diagnostycznym (m. in. skaner i drukarki 3D)
 • treści zajęć bazujące na doświadczeniu pracowników uczelni zdobytym we współpracy z przemysłem

Twoja kariera po ukończeniu studiów.

Obszary zatrudnienia absolwentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych:

 • energetyka zawodowa
 • energetyka rozproszona (OZE)
 • transport i mobilność
 • zautomatyzowana produkcja przemysłowa
 • przemysł maszynowy

Podmioty gospodarcze zatrudniające naszych absolwentów:

 • biura projektowe
 • producenci podzespołów i całych maszyn
 • zakłady energetyczne
 • firmy serwisowe
 • importerzy i dostawcy maszyn

Twoje umiejętności po ukończeniu studiów.

Wiedza i kompetencje absolwentów obejmują cały cykl życia maszyn i urządzeń energetycznych, to znaczy:

 • projektowanie, w tym budowa i działanie maszyn oraz instalacji
 • wytwarzanie i montaż
 • eksploatacja, w tym sterowanie i diagnostyka
 • serwis, remonty i modernizacje

Zobacz także: www.mibme.pl


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki