Kierunki i Specjalności

Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek MiBM przygotowuje kadrę inżynierską wyspecjalizowaną w zakresie budowy i eksploatacji maszyn oraz urządzeń energetycznych, wykorzystywanych nie tylko w energetyce zawodowej, ale również w wielu innych gałęziach przemysłu, gospodarki komunalnej, a także w gospodarstwach domowych. Od roku akademickiego 2018/2019 uruchamiamy również spacjalność Napędy Lotnicze.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych oraz European Network for Accreditation of Engineering Education, udzieliły międzynarodowej akredytacji kierunkowi studiów Mechanika i Budowa Maszyn, II stopnia, prowadzonemu przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, na okres 5 lat - na lata akademickie od 2018/2019 do 2022/2023.

Od roku akademickiego 2017/2018 uruchamiamy studia II stopnia na specjalności Aircraft Propulsion Systems w ramach projektu POWER finansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

Studia magisterskie II stopnia
stacjonarne.
Czas trwania: 3 sem.
OBSZARY KSZTAŁCENIA:
 • Maszyny i urządzenia energetyczne
 • Chłodnictwo
 • Technika samochodowa
 • Aircraft Propulsion Systems

Naszym studentom zapewniamy:

 • wykorzystanie najnowszych systemów komputerowych CAD i CAE
 • korzystanie z bogatej bazy laboratoryjnej
 • pozyskanie praktycznej wiedzy popartej doświadczeniem, uzyskanym w czasie wieloletniej współpracy z rozwijającym się przemysłem

Twoja kariera po ukończeniu studiów.

Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów konstruktorów oraz inżynierów nadzoru obsługi maszyn i urządzeń energetycznych. Zdobyte przez absolwentów kwalifikacje stwarzają możliwości zatrudnienia w elektrowniach i elektrociepłowniach, przemyśle motoryzacyjnym, u dostawców urządzeń grzejnych i chłodniczych, a także w biurach projektowych i konstrukcyjnych.

Twoje umiejętności po ukończeniu studiów.

 • umiejętności w zakresie budowania i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych (kotły, turbiny, silniki spalinowe, pompy, wentylatory, sprężarki itp.)
 • umiejętności konstruktorskie
 • prowadzenie nadzoru nad obsługą maszyn i urządzeń energetycznych
 • znajomość najnowszych technologii wytwarzania energii

Absolwenci mogą zdobywać również dodatkowe uprawnienia konstruktorskie oraz kierownicze wymagane przez europejski rynek pracy.

Możliwość kontynuacji kariery naukowej.
Absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) mogą kontynuować rozwój naukowy na studiach III stopnia (doktoranckich) zarówno na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, jak również dowolnej uczelni krajowej i zagranicznej.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki