Dlaczego my

Michał Haida Success Stories

haida.jpg

Michał Haida

Ukończona szkoła średnia I Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu
Data ukończenia studiów 2015
Kierunek Energetyka
Miejsce pracy Instytut Techniki Cieplnej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej – studia doktoranckie.

Czym się zajmuję?

Jestem doktorantem ITC w międzynarodowym projekcie „Energy-efficient and environment-friendly integrated CO2 vapour compression units for supermarkets” finansowanej przez Norweska Radę Badań we współpracy z SINTEF Energy Research (Norwegia), Danfoss Company (Dania), TLK-Thermo GmbH (Niemcy), Norwegian University of Science and Technology NTNU (Norwegia), REMA (Norwegia) oraz Norges Gruppen (Norwegia). Moim głównym zadaniem w ramach doktoratu jest opracowanie modeli matematycznych pozwalających na określeniu obszaru pracy strumienic na czynnik CO2 zainstalowanych w modułach eżektorowych. Opracowany model zredukowany POD-RBF jest implementowany do komercyjnych programów dedykowanych do projektowania instalacji chłodniczych na naturalny czynnik CO2 przez takich producentów jak Danfoss - Coolselector®2, TLK-Thermo GmbH – TIL Suite oraz IPU - Pack Calculation Pro. Wspólnie z zespołem badawczym ITC pracuję nad rozwojem oprogramowania EjectorPL, które pozwala na zaprojektowanie i analizę działania strumienicy dwufazowej na naturalny czynnik CO2 dla dowolnych warunków pracy.

Co dały mi studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki?

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki (IŚiE) w Gliwicach umożliwiły mi przede wszystkim zdobycie wiedzy merytorycznej, którą mogłem urzeczywistnić podczas prowadzenia badań eksperymentalnych na stanowisku badawczym w laboratorium SINTEF/NTNU (Trondheim, Norwegia) w ramach programu Erasmus+ finansowanego przez Polsko-Norweski Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Doświadczenie zebrane podczas toku studiów na wydziale IŚiE oraz szeroka pomoc ze strony pracowników w przygotowaniu do obsługi specjalistycznych narzędzi inżynierskich pozwoliła mi na kontynuowanie dalszej współpracy w ramach międzynarodowego projektu naukowo-badawczego, w którym uczestniczę jako doktorant Instytutu Techniki Cieplnej.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki