STUDENT

Biuro Obsługi Studentów 1

 

NR
POKOJU

NR
TELEFONU

GODZINY PRZYJĘĆ
dla studentów

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. STUDENCKICH

dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk prof. w Politechnice Śląskiej

A-122A

32 237-2668

Poniedziałek: 12:00-14:00
Środa:           09:00-11:00
Piątek:          14:00-15:30

WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR DS. OBCIĄŻEŃ DYDAKTYCZNYCH
dr inż. Dorota Kaleta

A-122

32 237-2771

W OKRESIE NATĘŻONEGO RUCHU STUDENTÓW
ZWIĄZANEGO Z POCZĄTKIEM ROKU AKADEMICKIEGO
TELEFONY ODBIERANE SĄ WYŁĄCZNIE POZA GODZINAMI OBSŁUGI STUDENTÓW

Pracownicy Biura Obsługi Studentów 1.

IMIĘ i NAZWISKO
Obowiązki

NR POKOJU

NR
TELEFONU

GODZINY PRZYJĘĆ
dla studentów

dr Anna WĘGRZYN - Kierownik

 • Studia stacjonarne II stopnia – Energetyka;
 • Biotechnology - full cycle Students;
 • Power Engineering - full cycle Students;
 • Program ERASMUS - ERASMUS Students;

A-120

32 237-1710

9:30-13:00 (Poniedziałek-Czwartek)

Piątek - nieczynne

mgr Aleksandra BARTELA

 • Studia stacjonarne I stopnia - Fizyka techniczna;
 • Studia stacjonarne I stopnia - Modelowanie komputerowe;
 • Zaświadczenia do ZUS w celach emerytalnych dla dawnego Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Sanitarnej;
 • Ubezpieczenia zdrowotne studentów;
 • Niepełnosprawni.

A-121

32 237-2125

10:00-13:00 (Poniedziałek-Czwartek)

Piątek - nieczynne

mgr Beata DUBEL

 • Studia stacjonarne I stopnia:
  Energetyka,
  Gospodarka Obiegu Zamkniętego;
 • Studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia:
  Energetyka, Inżynieria Środowiska;
 • Studia niestacjonarne II stopnia:
  Energetyka, Inżynieria Środowiska.

A-122B

32 237-1684

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek: 10:00-13:00
Sobota: 9:00-12:00 (w wyznaczone weekendy)

Beata ŚMIETANA

 • Studia stacjonarne i niestacjonarne
  I i II stopnia - Kierunki prowadzone przez Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją:
  Filologia;
  Lingwistyka Stosowana;
  Pedagogika;
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

A-120A

32 237-1320

Poniedziałek, Środa: 9:30-13:00


Wtorek, Czwartek: 9:30-13:00
dyżur w Instytucie Badań nad Komunikacją i Edukacją
(ul. Hutnicza 9, tel. 32 400 39 55)

Piątek - nieczynne
Sobota: 9:00-12:00
dyżur w Instytucie Badań nad Komunikacją i Edukacją
(ul. Hutnicza 9, tel. 32 400 39 55)

Anna LISZKA

 • Studia stacjonarne I i II stopnia:
  Inżynieria Środowiska, Biotechnologia,
  Inżynieria Bezpieczeństwa,
  Mechanika i Budowa Maszyn;
 • Praktyki.

A-121

32 237-1970

9:30-13:00 (Poniedziałek-Czwartek)

Piątek - nieczynne


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki