O uczelni

O uczelni

Politechnika Śląska powstała w 1945 roku, a obecnie jest jedną z największych uczelni technicznych w Polsce, która zajmuje czołowe miejsca w prestiżowych rankingach szkół wyższych.

W 15 jednostkach (13 wydziałów, kolegium i centrum naukowo-dydaktyczne) prowadzimy obecnie prawie 60 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej oraz administrację, matematykę, socjologię i zarządzanie, a także filologię i pedagogikę. Atutem Politechniki Śląskiej jest możliwość studiowania w języku angielskim na wielu kierunkach, co stanowi szczególny aspekt wymagań współczesnego rynku pracy.

Nasze wydziały i centrum naukowo-dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, Katowicach i w Zabrzu. To sprawia, że Politechnika Śląska swoim oddziaływaniem naukowo-dydaktycznym obejmuje znaczny obszar województwa śląskiego.

Uczelnia oferuje studia:

Studia prowadzone są w systemie:

Misją Politechniki Śląskiej jest:

Politechnika Śląska oferuje swoim studentom:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki