O Wydziale

Studiuj z pasją Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki powstał w 1993 roku w wyniku połączenia dwóch dotychczasowych wydziałów: Inżynierii Środowiska i Mechanicznego Energetycznego.

Kształcimy studentów na kierunkach:

 • biotechnologia
 • energetyka
 • gospodarka obiegu zamkniętego
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn

Studia prowadzone są zgodnie z europejskim systemem punktowym ECTS w systemie trójstopniowym:

 • I stopień (inżynierskie)
 • II stopień (magisterskie)
 • III stopień (doktoranckie)

Kadra naukowa bierze aktywny udział we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz w ramach programów ramowych Komisji Unii Europejskiej. Jednostki naszego wydziału są koordynatorami kilku europejskich programów badawczych. Pracownicy wydziału są członkami PAN, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, szeregu komitetów PAN oraz zasiadają w zarządach wielu europejskich organizacji naukowych.

Nasze atuty i osiągnięcia:

 • najwyższa kategoria naukowa w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego A+
 • Inżynieria środowiska - najlepszy kierunek w Polsce wg MNiSW oraz wg Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016, 2017 i 2018
 • krajowy lider w zakresie projektów strategicznych w energetyce
 • udział w projektach węzła wiedzy i innowacji KIC InnoEnergy (Knowledge and Innovation Community)
 • aktywny udział we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi w ramach programów ramowych Komisji Unii Europejskiej
 • zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus
 • ścisła współpraca z przemysłem

Na wydziale działają liczne Studenckie Koła Naukowe, które umożliwiają rozwijanie swoich zainteresowań badawczych.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki