Ogrzewnictwo, Wentylacja i Technika Odpylania

Ogrzewnictwo, Wentylacja i Technika Odpylania

Ocena skuteczności działania wentylacji pożarowej,

Modelowanie numeryczne przepływu powietrza, ciepła i wilgoci w obiektach wentylowanych i klimatyzowanych,


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki