PRACOWNIK

Pedagogical Evolution Toolbox

Wspomaganie procesu kształcenia – poradnik dla nauczycieli akademickich!

W ramach zajęć warsztatowych zorganizowanych dzięki Ewolucji Pedagogicznej projektu InnoEnergy, powstała publikacja dedykowana nauczycielom akademickim, w szczególności prowadzącym zajęcia na kierunkach technicznych. Praca zawiera optymalnie dobrany zestaw metod i narzędzi wspomagających proces dydaktyczny w sposób nastawiony na aktywizację studentów na zajęciach. Aktualnie zmieniające się trendy nauczania stawiają przed prowadzącymi wysokie wymagania oraz konieczność nieustannego ulepszania technik nauczania. Najbardziej istotną kwestią jest przygotowanie zajęć w sposób interesujący dla studentów, przy jednoczesnym przekazaniu im ogromu wiedzy, którą powinni posiadać, jako przyszli inżynierowie. Postęp technologiczny i uwarunkowania społeczno-edukacyjne w znaczącym stopniu wpływają na proces kształcenia, powodując stopniową jego modyfikację w kierunku nauczania przez zdobywanie doświadczenia. Zatem umiejętność zachęcenia studentów do czynnego uczestnictwa w zajęciach jest przyszłością edukacji, zwiększającą efektywność nauczania dzisiejszej młodzieży.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją, która powstała w oparciu o techniki kształcenia stosowane na najlepszych uczelniach na świecie. Przyjmujemy za dobrą monetę fakt, że będzie ona dla Państwa inspiracją do wprowadzania innowacji w procesie dydaktycznym, tematem do przemyśleń i rozmów oraz poradnikiem z interesującymi wskazówkami. Jesteśmy przekonani, że w perspektywie czasu zmiany, których dokonają Państwo dziś, przyniosą satysfakcję z wykonywanej pracy już w najbliższym czasie. Mamy nadzieję, że publikacja spotka się z Państwa dużym zainteresowaniem, a nasze działania będą mogły być dalej rozwijane w tym kierunku.

M.Bogacka .

Do pobrania: Wersja polska    Wersja angielska


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki