System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. SZJK

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds. SZJK

Dr hab. inż. Ewa Felis

– Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
– Członek Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

tel.: (32) 237-11-69
e-mail: ewa.felis@polsl.pl


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki