Dlaczego my

Piotr Omelczuk Success Stories

omelczuk.jpg

Piotr Omelczuk

Ukończona szkoła średnia V Liceum Ogólnokształcące, Gliwice
Data ukończenia studiów 2015
Kierunek Biotechnologia
Miejsce pracy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; Dział Oczyszczalni Ścieków; Inspektor ds. technologii oczyszczania ścieków

Czym się zajmuję?

Do moich obowiązków należy eksploatacja oczyszczalni w zakresie technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Współpraca z mechanikiem – energetykiem i automatykiem – elektrykiem w zakresie bieżących wytycznych pracy urządzeń technologicznych. Wykonywanie koniecznych obliczeń technologicznych, testowanie nowych materiałów technologicznych oraz kontrola zużycia stosowanych środków chemicznych. Ustalanie harmonogramu poboru i analiz prób ścieków, osadów i gleb przekazywanych do laboratorium zgodnie z zapisami w pozwoleniu wodnoprawnym, a także zgodnie z aktualnymi potrzebami oczyszczalni. Opracowywanie danych dotyczących jakości i ilości ścieków, osadów i odpadów powstających na oczyszczalni oraz przygotowywanie zestawień okresowych dotyczących pracy oczyszczalni.

Co dały mi studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki?

Dzięki wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, zdobytej na Politechnice Śląskiej zostałem świetnie przygotowany do pracy w zawodzie.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki