Postępowania Habilitacyjne

2020 - Robert Wejkowski

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2020 - Tomasz Hardy

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2020 - Wacław Wojnar

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2020 - Buliński Zbigniew

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2020 - Ciuła Józef

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2020 - Lasek Janusz

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2020 - Kasza Piotr

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2020 - Majkut Mirosław

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2020 - Rulik Sebastian

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2020 - Ostrowski Ziemowit

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2020 - Hernik Bartłomiej

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Kruczek Tadeusz

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Buryn Zbigniew

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Kuglarz Mariusz

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Król Aleksander

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Kłosok-Bazan Iwona

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Stelmach Sławomir

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Hnydiuk-Stefan Anna

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Król Małgorzata

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Kateusz Przemysław

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Czajka Krzysztof

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Nowak Iwona

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Modliński Norbert

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


2019 - Klimanek Adam

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram

Uchwała


wcześniejsze postępowania habilitacyjne

wcześniejsze postępowania habilitacyjneWydział Inżynierii Środowiska i Energetyki