O Wydziale

Projekty

Wykaz aktualnie realizowanych przez Wydział projektów. Aktualizacja: 9.02.2018 r.

Lp. Finansowanie Tytuł Projektu
1 Diamentowy Grant Budowa wielopolowego modelu transportu ciepła w ciele ludzkim
2 Program Horyzont2020 Chińsko-Europejskie Rozwiązania na Rzecz Ograniczenia Emisji
3 POWER Doktoraty wdrożeniowe dla potrzeb energetyki i inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki
4 7. Program Ramowy UE Fitoremediacja umożliwiająca produkcję roślin energetycznych na terenach zdegradowanych jako lokalnego nośnika energii
5 Polsko Niemiecka Współpraca Naukowa Integracja systemowa elektrociepłowni opalanych biomasą
6 INNOLOT KONSORCJUM Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności
7 NCN-OPUS Badania procesu solarnej pirolizy biomasy odpadowej
8 NCN-OPUS Badania skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach bazujących na obiegu Stirlinga z akumulacją ciepła
9 NCN-OPUS Badania teoretyczno-obliczeniowe nowych koncepcji elektrowni z silnikiem Stirlinga zasilanej egzergią kriogeniczną
10 NCN-OPUS Eksperymentalna i numeryczna analiza zjawisk elektromagnetycznych i cieplno przepływowych w procesie topienia i oczyszczania stopów metali w piecu indukcyjnym z zimnym tyglem
11 NCN-OPUS Intensyfikacja wymiany ciepła z wykorzystaniem generatora fali akustycznej
12 NCN-OPUS Modelowanie procesów transportu i separacji mikrozanieczyszczeń organicznych przez modyfikowane membrany ultrafiltracyjne nowej generacji
13 NCN-OPUS Numeryczne i eksperymentalne badania dynamiki przepływu z kawitacją z uwzględnieniem obecności powietrza
14 NCN-OPUS Wielofazowy model przepływu krwi w elastycznych naczyniach krwionośnych
15 NCN-OPUS Własne metody numeryczne i pomiarowe w diagnostyce zjawisk przepływowych
16 NCN-OPUS Numeryczno-eksperymentalna ocena procesu odzysku ciepła odpadowego z wykorzystaniem zjawiska Seebecka
17 NCN-PRELUDIUM Charakterystyka i aktywność immobilizowanej biomasy bakteryjnej podczas prowadzenia procesu anammox w niskich temperaturach
18 NCN-PRELUDIUM Rozkład węglowodorów aromatycznych w sprzężonym procesie karbonizowanie-reforming parowy w zależności od właściwości adsorpcyjnych i katalitycznych pozostałości koksowej
19 NCN-SONATA Badania wymiany masy i ciepła w ośrodkach porowatych z reakcjami chemicznymi z wykorzystaniem statystycznych metod odwrotnych
20 NCN-SONATA Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnej
21 NCN-SONATA BIS Eksperymentalna i numeryczna analiza zjawisk wymiany ciepła i masy podczas procesu zamrażania metodą cieczowej fluidyzacji uderzeniowej
22 NCN-SONATA Charakterystyka fizjologiczna i ekologiczna bakterii zdolnych do prowadzenia beztlenowego utleniania amoniaku (Anammox)
23 NCN-SONATA Numeryczno-eksperymentalna metoda wyznaczania przewodności cieplnej ciał stałych o strukturze anizotropowej
24 Fundusze Norweskie Sprawne energetycznie i przyjazne dla otoczenia zintegrowane układy sprężania par CO2 dla supermarketów
25 Polsko Niemiecka Współpraca Naukowa Zaawansowana obróbka wstępna i charakteryzacja biomasy dla efektywnej produkcji energii elektrycznej i ciepła


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki