O Wydziale

Rada Dziekańska i Plan Posiedzeń

Plan Posiedzeń Rady Dziekańskiej

Skład Rady Dziekańskiej

prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak - Dziekan Wydziału,
dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ - Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju,
dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk, prof. PŚ - Prodziekan ds. Kształcenia,
  Kierownik Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania,
prof. dr hab. inż. Sławomir Dykas - Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji,
dr hab. inż. Elwira Zajusz-Zubek, prof. PŚ - Kierownik Katedry Ochrony Powietrza,
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń - Kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,
dr hab. inż. Ewa Łobos-Moysa, prof. PŚ - Kierownik Katedry Inżynierii Wody i Ścieków,
prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin - Kierownik Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych,
prof. dr hab. inż. Jacek Smołka - Kierownik Katedry Techniki Cieplnej,
prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska - Kierownik Katedry Biotechnologii Środowiskowej,
dr inż. Agata Malina - Kierownik Administracyjny,
mgr inż. Karolina Zaik - Przedstawiciel Doktorantów,
inż. Monika Piątek - Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

W posiedzeniach Rady uczestniczą również przedstawiciele związków zawodowych:


dr hab. inż. Ewa Zabłocka-Godlewska, prof. PŚ - ZNP
dr hab. inż. Tadeusz Kruczek - NSZZ "Solidarność"
mgr Wojciech Czapla, prof. PŚ - Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Śląskiej
mgr Lidia Kołodziejczyk - Komisja Zakładowa ZZ "Kontra" przy Politechnice Śląskiej

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki