STUDENT

Studenckie Koła Naukowe

Lp. Nazwa koła Opiekun koła
1. Studenckie Koło Naukowe „Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji” dr inż. Anna Bulińska
2. Studenckie Koło Naukowe „Gospodarki Obiegu Zamkniętego” dr inż. Waldemar Ścierski
3. Studenckie Koło Naukowe „Techniki Membranowe” dr inż. Edyta Kudlek
4. Studenckie Koło Naukowe „Kranik” dr inż. Grzegorz Ścieranka
5. Studenckie Koło Naukowe „Kłaczek” dr inż. Witold Nocoń
6. Studenckie Koło Naukowe „Kotłów i Urządzeń Cieplnych”
im. prof. Marcelego Barana
dr inż. Robert Wejkowski
7. Studenckie Koło Naukowe „Czyste Technologie Energetyczne” dr inż. Jarosław Dziuba
8. Studenckie Koło Naukowe „Wysokie Obroty” dr hab. inż. Grzegorz Nowak
9. Studenckie Koło Naukowe „Techniki Cieplnej”
im. prof. Stanisława Ochęduszki
prof. dr hab. inż. Wojciech Stanek
10. Studenckie Koło Naukowe „Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji” dr hab. inż. Sebastian Werle
11. Studenckie Koło Naukowe „Biotechnologów” dr hab. inż. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska
12. Studenckie Koło Naukowe „Ekotoksykologów” dr hab. inż. Joanna Kalka
13. Studenckie Koło Naukowe „Biuro NiepoHamowanej Potrzeby Informowania o Bezpieczeństwie” dr inż. Monika Blaszczok

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki