STUDENT

Karty Przedmiotów/Sylabusy

Biotechnologia - studia stacjonarne I stopnia
Biotechnologia - studia stacjonarne I stopnia NOWE od roku akademickiego 2019/2020
Biotechnology + Power Engineering (wspólny 1 rok) - studia stacjonarne I stopnia NOWE od roku akademickiego 2019/2020
Biotechnologia - studia stacjonarne II stopnia
Biotechnology - Biofuels - studia stacjonarne II stopnia od roku akademickiego 2019/2020
Energetyka - studia stacjonarne I stopnia
Energetyka - studia stacjonarne I stopnia NOWE od roku akademickiego 2019/2020
Energetyka - studia stacjonarne II stopnia
Energetyka - studia stacjonarne II stopnia NOWE od roku akademickiego 2019/2020
Energetyka - studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia
Energetyka - studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia
Power Engineering (study in English) - Undergraduate Level
Power Engineering (study in English) - Graduate Level
Power Engineering (study in English) - Graduate Level - ENERGY TRANSITION - NOWE od roku akademickiego 2019/2020
Aircraft Propulsion Systems (study in English) - Graduate Level
Gospodarka Obiegu Zamkniętego - studia stacjonarne I stopnia
Inżynieria Bezpieczeństwa - studia stacjonarne I stopnia
Inżynieria Bezpieczeństwa - studia stacjonarne I stopnia NOWE od roku akademickiego 2019/2020
Inżynieria Bezpieczeństwa - studia stacjonarne II stopnia
Inżynieria Środowiska - studia stacjonarne I stopnia
Inżynieria Środowiska - studia stacjonarne I stopnia NOWE od roku akademickiego 2019/2020
Inżynieria Środowiska - studia stacjonarne II stopnia
Inżynieria Środowiska - studia stacjonarne II stopnia NOWE od roku akademickiego 2019/2020
Inżynieria Środowiska - studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia
Inżynieria Środowiska - studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia
Mechanika i Budowa Maszyn - studia stacjonarne I stopnia
Mechanika i Budowa Maszyn - studia stacjonarne II stopnia
Ochrona Środowiska - studia stacjonarne I stopnia
Ochrona Środowiska - studia stacjonarne II stopnia
Przedmioty obieralne I+IIst (kierunki BT+IS+OS)
Przedmioty obieralne I+IIst (kierunki En+MBM+IB)
Courses in English within Polish studies


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki