Plany Studiów

PLANY STUDIÓW - Studia inżynierskie

Biotechnologia - Studia Stacjonarne

Biotechnologia 2019/2020;   Biotechnology 2019/2020

Energetyka - Studia Stacjonarne

Energetyka Gazowa i Rozproszona;   Energetyka Gazowa i Rozproszona 2019/2020
Modernizacja Instalacji Energetycznych;   Modernizacja Instalacji Energetycznych 2019/2020
Procesy i Systemy Energetyczne;   Procesy i Systemy Energetyczne 2019/2020
Sustainable Energy Engineering;   Sustainable Energy Engineering 2019/2020
Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne;   Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne 2019/2020

Energetyka - Studia Niestacjonarne

Energetyka Zawodowa i Przemysłowa;    Energetyka Zawodowa i Przemysłowa 2019/2020

Gospodarka Obiegu Zamkniętego - Studia Stacjonarne

Gospodarka Obiegu Zamkniętego;    Gospodarka Obiegu Zamkniętego 2019/2020

Inżynieria Bezpieczeństwa - Studia Stacjonarne

Bezpieczeństwo Technologii, Procesów i Maszyn;   Bezpieczeństwo Technologii, Procesów i Maszyn 2019/2020
Higiena i Bezpieczeństwo Pracy;    Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 2019/2020
Higiena Pracy i Bezpieczeństwo Obiektów;   BHP i Bezpieczeństwo Obiektów 2019/2020

Inżynieria Środowiska - Studia Stacjonarne

Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja i Ochrona Powietrza;   Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja i Ochrona Powietrza 2019/2020
Wodociągi, Kanalizacja i Gazownictwo;    Wodociągi, Kanalizacja i Gazownictwo 2019/2020
Zintegrowane Technologie Środowiskowe;    Zintegrowane Technologie Środowiskowe 2019/2020

Inżynieria Środowiska - Studia Niestacjonarne

Energooszczędne Techniczne Wyposażenie Budynków;   Energooszczędne Techniczne Wyposażenie Budynków 2019/2020
Wodociągi i Kanalizacja;    Wodociągi i Kanalizacja 2019/2020

Mechanika i Budowa Maszyn - Studia Stacjonarne

Chłodnictwo i Klimatyzacja;    Chłodnictwo i Klimatyzacja 2019/2020
Maszyny i Urządzenia Energetyczne;    Maszyny i Urządzenia Energetyczne 2019/2020
Technika Samochodowa;    Technika Samochodowa 2019/2020

Modelowanie Komputerowe - Studia Stacjonarne

Modelowanie Komputerowe 2019/2020


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki