Plany Studiów

PLANY STUDIÓW - Studia magisterskie

Biotechnologia - Studia Stacjonarne

Biotechnologia w Ochronie Środowiska;    Biotechnologia Stosowana 2019/2020;    Biotechnologia w Ochronie Środowiska 2019/2020;    Biotechnology - Biofuels 2019/2020

Energetyka - Studia Stacjonarne

Alternatywne Technologie Energetyczne i Zarządzanie Środowiskiem;     Alternatywne Technologie Energetyczne i Zarządzanie Środowiskiem 2019/2020
Computer Aided Energy Engineering
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy (nabór letni);      Power Engineering KIC - Energy Transition (summer intake) 2019/2020
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy (nabór zimowy)
Cieplne Systemy Energetyczne;     Cieplne Systemy Energetyczne 2019/2020
Energetyka Gazowa i Rozproszona;     Energetyka Gazowa i Rozproszona 2019/2020
Energetyka Jądrowa
Modernizacja Instalacji Energetycznych;     Modernizacja Instalacji Energetycznych 2019/2020

Energetyka - Studia Niestacjonarne

Energetyka Zawodowa i Przemysłowa;    Energetyka Zawodowa i Przemysłowa 2019/2020

Inżynieria Bezpieczeństwa - Studia Stacjonarne

BHP i dozór techniczny

Inżynieria Bezpieczeństwa - Studia Niestacjonarne

BHP i dozór techniczny

Inżynieria Środowiska - Studia Stacjonarne

Gospodarka Odpadami;    Gospodarka Odpadami 2019/2020
Inżynieria Środowiska oraz Czyste Technologie w Energetyce i Motoryzacji
Komunalne i Przemysłowe Technologie Środowiskowe;    Komunalne i Przemysłowe Technologie Środowiskowe 2019/2020
Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja i Ochrona Powietrza;     Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja i Ochrona Powietrza 2019/2020
Technologia Wody, Ścieków i Gleby;     Technologia Wody, Ścieków i Gleby 2019/2020
Wodociągi i Kanalizacja;     Wodociągi i Kanalizacja 2019/2020

Inżynieria Środowiska - Studia Niestacjonarne

Energooszczędne Techniczne Wyposażanie Budynków;      Energooszczędne Techniczne Wyposażanie Budynków 2019/2020
Wodociągi i Kanalizacja;     Wodociągi i Kanalizacja 2019/2020

Mechanika i Budowa Maszyn - Studia Stacjonarne

Aircraft Propulsion Systems;      Aircraft Propulsion Systems 2019/2020
Chłodnictwo;     Chłodnictwo 2019/2020
Diagnostyka i Bezpieczeństwo Konstrukcji Energetycznych
Maszyny i Urządzenia Energetyczne;     Maszyny i Urządzenia Energetyczne 2019/2020
Technika Samochodowa;     Technika Samochodowa 2019/2020

Ochrona Środowiska - Studia Stacjonarne

Ekotoksykologia i Biomonitoring
Ochrona Środowiska w Energetyce
Systemy Ochrony Powietrza
Systemy Ochrony Wód i Gleby;     Systemy Ochrony Wód i Gleby 2019/2020


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki