Kierunki i Specjalności

Power Engineering studia w języku angielskim

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny programowej kierunku Energetyka prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim i w dniu 23 maja 2019 r. wydała ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ.

Specjalnie dla osób zainteresowanych studiowaniem w języku angielskim, w ramach kierunku Energetyka, na stopniu I prowadzona jest specjalność Sustainable Energy Engineering (SEE). Dla studentów II stopnia istnieje możliwość podjęcia studiów na specjalności Energy Transition. Wszystkie zajęcia na tej specjalności prowadzone są w języku angielskim, dzięki czemu studenci jednocześnie kształcą się w zakresie nauk inżynierskich i rozwijają swoje umiejętności językowe, zwłaszcza słownictwo zawodowe (czytaj więcej).

Studia inżynierskie I stopnia
stacjonarne

Studia magisterskie II stopnia

stacjonarne

Czas trwania: 7 sem. Czas trwania: 3 sem. Czas trwania: 4 sem. (studia realizowane w ramach programu
Master School InnoEnergy)
Specjalność:
 • Sustainable Energy Engineering
Specjalność:

Naszym studentom zapewniamy:

 • wykorzystanie nowoczesnych programów komputerowych
 • przeprowadzanie doświadczeń związanych z poruszanymi zagadnieniami w wielu doskonale przygotowanych laboratoriach
 • zajęcia praktyczne w przemyśle
 • zagraniczne praktyki w branży energetycznej
 • praktyczną wiedzę

Twoja kariera po ukończeniu studiów.

Nasi absolwenci z łatwością znajdują zatrudnienie w elektrowniach, zakładach przemysłowych, ośrodkach badawczych, biurach konstruktorskich, firmach konsultingowych oraz w przedsiębiorstwach remontowych maszyn i urządzeń. Doskonały poziom technicznego języka angielskiego daje naszym absolwentom ogromne szanse na zatrudnienie w międzynarodowych koncernach oraz karierę zagraniczną.

Twoje umiejętności po ukończeniu studiów.

Absolwenci kierunku Power Engineering są specjalistami w zakresie:

 • budowy i eksploatacji układów wytwarzania elektryczności, ciepła i chłodu
 • budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych
 • oceny, doboru i eksploatacji instalacji energetycznych
 • konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych (turbin, pomp, kotłów, wentylatorów)
 • znajomości ochrony środowiska
 • znajomości prawa w energetyce
 • znajomości technicznego języka angielskiego

Możliwość kontynuacji kariery naukowej.
Absolwenci studiów I stopnia (inżynierskich) mogą kontynuować rozwój naukowy na studiach II stopnia (magisterskich) zarówno na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, jak również dowolnej uczelni krajowej i zagranicznej.

logo_InnoEnergy

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki