Dlaczego my

Tomasz Garczarczyk Success Stories

garczarczyk.jpg

Tomasz Garczarczyk

Ukończona szkoła średnia I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempolowskiej w Tarnowskich Górach
Data ukończenia studiów 2015
Kierunek Energetyka
Miejsce pracy Instytut Lotnictwa; GE Power; Warszawa

Czym się zajmuję?

Pracuję jako design engineer w zespole odpowiedzialnym za komponenty hot gas path turbiny gazowej.

Co dały mi studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki?

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach przede wszystkim umożliwiły mi zdobycie wiedzy merytorycznej niezbędnej do pracy inżyniera jak i podstawy obsługi specjalistycznego oprogramowania, które w dzisiejszych czasach jest nieodłącznym narzędziem pracy w przemyśle. Podczas studiów dostałem również szansę na wyjazd w ramach programu Erasmus+. Doświadczenie jakie zdobyłem na uczelni w Londynie oraz możliwość napisania pracy dyplomowej w tamtejszym ośrodku badawczym dała początek międzynarodowej karierze.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki