System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. SZJK

Na kadencję 2016-2020r. do wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
powołane zostały następujące osoby:

- mgr Aleksandra Bartela – RIE-0
- dr inż. Aleksandra Specjał – RIE-1
- dr inż. Dorota Kaleta – RIE-2
- dr hab. inż. Danuta Król - RIE-3
- dr inż. Ewa Łobos-Moysa – RIE-4
- dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nzw. w Pol. Śl. – RIE-5
- prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak – RIE-6
- dr hab. inż. Ewa Felis - przewodnicząca Komisji i pełnomocnik Dziekana ds. SZJK – RIE-8

Ponadto do prac w Komisji w roku akademickim 2018-2019 powołane zostały następujące osoby:
- mgr inż. Anna Banach – przedstawiciel doktorantów wydziału RIE
- Piotr Oczkowski - przedstawiciel Samorządu Studenckiego RIE.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki